Drupalcommunityt – en snabb översikt

Den viktigaste tillgången för Drupal är communityt – de människor som tillsammans bygger upp, underhåller och vidareutvecklar Drupal som projekt. Vissa (däribland Drupals grundare) skulle till och med säga att Drupal i första hand är communityt, och inte ett system för webbpublicering.

Drupalcommunityt tar sig uttryck i många olika former. Här är en överblick över några av dessa.

  • Drupal.org är samlingsplatsen för alla som är engagerade i Drupal. Här finns moduler och teman att ladda hem, diskussionsforum, nyheter, och mycket mer.
  • Svenska Drupalgruppen är en diskussionsgrupp för de som vill prata om Drupal i Sverige eller på svenska. Det är en av de mest aktiva grupperna på groups.drupal.org – en samlingsplats för mer nischade diskussionsforum.
  • Drupal Handbooks är samlingsplatsen för dokumentation och guider för Drupal, med hjälp för allt från första installationen till att utveckla egna moduler.
  • Många av de mest aktiva drupalisterna finns på Drupals IRC-kanaler – öppna chattrum där drupalintresserade världen över pratar med varandra. Det finns en rad chattrum för olika intressen, och till exempel finns #drupal-se för svenskar. Hur du kommer igång med din IRC-chatt beskrivs på drupal.org.
  • Varje år hålls två DrupalCon – internationella konferenser där tusentals drupalister träffas för att utbyta tankar och umgås. Traditionellt hålls en konferens i Nordamerika på våren, och en i Europa på hösten. Det pågår diskussioner för att ha en tredje internationell konferens per år, som alternerar mellan Asien och Sydamerika. Med ojämna mellanrum hålls också mindre konferenser och träffar, ofta under namnet DrupalCamp.

Oavsett vilken del av communityt du väljer att besöka kommer du märka att stämningen är hög och attityden öppen. Välkommen att vara med!